آیدین آغداشلو و موسیقی

آیدین آغداشلو ایران را ترک خواهد کرد

آیدین آغداشلو   آیدین آغداشلو با وجود شایعات رفتن یا نرفتن بالاخره ظرف چند روز آینده از ایران خواهد رفت. آیدین آغداشلو هنرمند برجسته نقاشی ایران در گفتگویی گفت: بعد از برگزاری نمایشگاه آبان ماه در نگارخانه اثر به دلیل خستگی قرار بود اوایل دی ماه برای استراحت به خارج از کشور بروم. اما به […]

ادامه مطلب