آل پاچينو

ساندرا بولاك برايبازي پردرآمدترين بازيگر كمدي سياسي

پردرآمدترين بازيگر كمدي   ساندرا بولاك برايبازي در يك كمدي سياسي اعلام آمادگي كرد. نشانه ما انتقاد است Our Brand Is Crisis درامي كمدي سياسي به كارگرداني ديويد گوردن گرين است كه به سفارش استوديوي وارنر ساخته مي شود.گوردن گرين اخيرا فيلم مانگل هورن را با بازي آل پاچينو ساخته است كه اين فيلم آغازگر […]

ادامه مطلب