آزار و اذیت جنسی

روش های جلوگیری از آزار جنسی کودکان

جلوگیری از آزار جنسی کودکان   شنیدن اخبار آزار جنسی کودکان اگرچه که بسیار دردناک و غیر قابل تحمل است اما خوشبختانه چند سالی است که تابوی رسانه ای شدن آن شکسته شده است. حال اینکه چگونه باید والدین مانع وقوع این اتفاق شوند نکته ای است که روانشناسان برای آن پاسخی جز آموزش ندارند. […]

ادامه مطلب