آرزو شایانفر

دوچرخه سواری آرزو شایانفر همسر فریدون زندی

عکس جدید آرزو شایانفر آرزو شایانفر با انتشار عکس جدیدی, صفحه شخصی اش را بروز کرد.آرزو شایانفر که همسر فریدون زندی می باشد, در این عکس درحال دوچرخه سواری دیده می شود. وی در این عکس در Innocentia Park دیده می شود.   عکس جدید همسر فریدون زندی آرزو شایان فر کیست؟ آرزو شایان فر […]

ادامه مطلب