تماس با مدیر
پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹


دختر شایسته 2014 امریکا +عکس

دختر شایسته 2014 امریکا +عکس

دختر شایسته

دختر شایسته 2014 امریکا +عکس

برنده شدن به عنوان دختر شایسته همیشه همراه با تاج و گل رز نیست. برخی از آنها از جمله در مورد اخیر، دختر شایسته سال 2014 مجبور به تحمل انتقادات شدید و تمسخرهای زیاد شد.

نینا داوولوری روز یکشنبه شب به عنوان دختر شایسته امریکا در سال 2014 تاج برسر گذاشت، ولی این دختر 24 ساله از همان ابتدا موجب جنجال زیادی شد. او پس از این انتخاب گفت :”من اولین دختر هندی هستم که به عنوان دختر شایسته نیویورک انتخاب شده ام”

 

 پس از این گفته خیل عظیم نظرات نژادپرستانه در شبکه اجتماعی توئیتر سرازیر شد. نظردهندگان مخالفت خود را از انتخاب یک دختر هندی- امریکایی به عنوان برنده اعلام کرده و برخی نیز به او القاب ناخوشایندی نسبت دادند.

 البته این دختر هندی با ملایمت و بدون جدال سعی کرد با این برخوردها و انتقادات کنار آید.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019