تماس با مدیر
یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹


10 حقیقت جدید درباره مغز!

10 حقیقت جدید درباره مغز!


شبکه بی بی سی به تازگی در برنامه “درون بدن انسان” بر روی مغز تمرکز کرده و حقایق شگفت انگیزی را درباره این اندام پیچیده بدن انسان عنواع کرده است.
مغز انسان به عنوان مرکز سیستم عصبی یکی از پیچیده ترینبخشهای بدن انسان است که شاید به جرات بتوان گفت این اندام تا کنون بیشترین اسراربیولوژیکی بدن انسان را در خود نهفته و دانشمندان برای درک بسیاری از این اسرارهمچنان در حال مطالعه و توسعه ابزارهای جدید مطالعاتی هستند.

شبکه بی بی سی در سری برنامه های خود با عنوان “درون بدن انسان” بر روی ایناندام تمرکز کرده و حقایق شگفت انگیزی را از مغز تودرتوی انسان آشکار کرده است:

• مغز انسان به اندازه ای پیچیده است که بالغ شدن آن 20 سال زمان خواهد برد.

• جنین انسان درون رحم می تواند در هر ثانیه هشت هزار سلول جدید به وجودبیاورد.

• در لحظه ای که انسان متولد می شود، تمامی سلولهایی که برای یک عمر زندگی بهآنها نیاز دارد را در اختیار دارد.

• مغز انسان پیچیده ترین پدیده ای است که تا کنون در جهان هستی شناسایی شدهاست.

• نوزادان می توانند پس از گذشت چند ساعت از زمان تولد خود، صورت مادرشان راشناسایی کنند.

• جنین درون رحم از قدرت بینایی برخوردار است اما همه چیز را سیاه و سفید میبیند، چشم جنین به اندازه ای حساس است که می تواند نور به شدت ضعیفی که از میان شکممادر به درون نفوذ می کند را ببیند.

• انسان در دقیقه 20 بار پلک می زند که هر پلک زدن نیم ثانیه زمان نیاز دارد. باروی هم گذاشتن این دقایق می توان گفت انسانها یک ساعت در روز را در تاریکی سر میکنند.

• هر سلول مغزی با سلول مغزی دیگر در حدود 10 هزار اتصال برقرار می کند.

• فراگرفتن حفظ تعادل و سازگار کردن اندامهای بدن با یکدیگر به اندازه ای پیچیدهاست که تعداد سلولهای موجود در مناطقی از مغز که به این کار اختصاص دارد، برابرمابقی سلولهای باقیمانده در دیگر نواحی از مغز است.

• غواصان جوان در تایلند به مردمکهای چشمهای خود یاد داده اند تا در زیر آب برایتمرکز بر روی اجسام به جای بزرگتر شدن، منقبض شوند. همه کودکان می توانند این مهارترا از سنین بسیار کوچکی بیاموزند.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019