تماس با مدیر
یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۵

عکسی از کودکی بازیگر قهوه تلخ عارف لرستانی

عارف لرستانی

عکسی از کودکی بازیگر قهوه تلخ  عارف لرستانی

کودک خندان و با مزه ای که موهای بلندی دارد و در وسط دو کودک دیگر نشسته، عارف لرستانی است. این عکس مربوط به سال 55 در کرمانشاه بوده و دو کودک دیگر برادر و پسر عموی عارف هستند.
Copyright 2007 - 2016