تماس با مدیر
یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۵

عکسی نایاب از چارلی چاپلین

چارلی چاپلین

عکسی نایاب از چارلی چاپلین

عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم ..!

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم ،

تا همه فکر کنند ،

نه دردی دارم و نه قلبی …
Copyright 2007 - 2016