تماس با مدیر
شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۵

تصاویر لحظه منفجر شدن شکم نهنگ

شکم نهنگ

تصاویر لحظه منفجر شدن شکم نهنگ

کارگر موزه در جزیره فارو در حال شستن و نهنگ مرده بود که ناگهان منفجر شده و محتویات داخل شکم اش به بیرون پرتاب شد.
Copyright 2007 - 2016