تماس با مدیر
جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹


یوسف تیموری در در کنسرت حق‌شناس

یوسف تیموری در در کنسرت حق‌شناس

کنسرت حق‌شناس

یوسف تیموری در در کنسرت حق‌شناس

در ابتدای کنسرت احسان حق‌شناس، نور سالن کاملا گرفته شد و در تاریکی مطلق صدای مکالمه تلفنی خصوصی دو نفر که مشخص بود یکی از آنها احسان حق شناس است، به یک باره و بدون هیچ مقدمه اش پخش شد. ظاهرا حق شناس به دلیل ترافیک کمی با تاخیر به سالن می‌رسید و یکی از دوستانش که زودتر از او رسیده بود به جای «بک استیج» به اشتباره به روی صحنه آمده و در حال گیتار زدن بود.

این فرد پشت به جمعیت نشسته و در حال گیتار زدن بود که «حق شناس» به یک باره روی صحنه آمد و جمعیت حاضر هم چهره غریبه را شناختند؛ «یوسف تیموری».


نوازندگی بازیگر معروف در کنسرت حق‌شناس


نوازندگی بازیگر معروف در کنسرت حق‌شناس


نوازندگی بازیگر معروف در کنسرت حق‌شناس


نوازندگی بازیگر معروف در کنسرت حق‌شناس


نوازندگی بازیگر معروف در کنسرت حق‌شناس

وبگردی
Copyright 2007 - 2019