تماس با مدیر
شنبه, ۲ تیر , ۱۳۹۷


عکسی از کودکی بازیگر قهوه تلخ عارف لرستانی

عکسی از کودکی بازیگر قهوه تلخ عارف لرستانی

عارف لرستانی

عکسی از کودکی بازیگر قهوه تلخ  عارف لرستانی

کودک خندان و با مزه ای که موهای بلندی دارد و در وسط دو کودک دیگر نشسته، عارف لرستانی است. این عکس مربوط به سال 55 در کرمانشاه بوده و دو کودک دیگر برادر و پسر عموی عارف هستند.


وبگردی
Copyright 2007 - 2017