تماس با مدیر
شنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۶


کوتاه کردن موی مردم با آتش توسط آرایشگر+عکس

کوتاه کردن موی مردم با آتش توسط آرایشگر+عکس

کوتاه کردن موی مردم با آتش توسط آرایشگر+عکس

این آقا یک آرایشگر اما بجای استفاده از قیچی، با سوزاندن، موهای مشتریان خود را کوتاه می‌کند!
فقط تصور کنید که چه بویی در مغازه راه می‌افتد!!


Copyright 2007 - 2017