تماس با مدیر
یکشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۵

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان + تصاویر

 

فرزاد فرزین

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان فرزاد فرزین در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی روی صحنه رفت . «فرزاد فرزین»کنسرت خود را با تسلطی کامل اجرا کرد.

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوهفرزاد فرزین با حضور بازیگرانو خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرتباشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس

کنسرت باشکوه فرزاد فرزین با حضور بازیگران و خوانندگان

کنسرت فرزاد فرزین با حضور چندی از بازیگران و خوانندگان + عکس
Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره