تماس با مدیر
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷


کشف گونه های جدید آدم در آفریقا

کشف گونه های جدید آدم در آفریقا

گونه های جدید آدم

 

آنها این گونه جدید جانور انسانواره را «هومو نالدی» (Homo naledi) نامیده اند.مطالعات نشان می دهد نالدی ها آیین هایی نیز برگزار می کردند.از لحاظ بیولوژیک نیز پژوهشگران نالدی ها را در ردیف سرده انسانی قرار داده اند.

گونه جدید جانور انسانواره

رادیو چین – پژوهشگران چندی پیش در یکی از قارهای آفریقای جنوبی اسکلت نوعی جانور انسانواره را پیدا کردند.آنها مدعی هستند این کشف احتمالا باعث تجدید شناخت ما از نیاکان بشر می شود.پژوهشگران خبر دادند استخوان 15 قسمت از بدن این اسکلت جمع آوری شده است.آنها این گونه جدید جانور انسانواره را «هومو نالدی» (Homo naledi) نامیده اند.مطالعات نشان می دهد نالدی ها آیین هایی نیز برگزار می کردند.از لحاظ بیولوژیک نیز پژوهشگران نالدی ها را در ردیف سرده انسانی قرار داده اند.گرچه پژوهشگران نمی توانند سن مرد نالدی که اسکلت او پیدا شده را تشخیص بدهند، اما این احتمال هست که نالدی ها اولین نیاکانان انسان بوده اند و سه میلیون سال پیش زندگی می کردند.

کشف گونه جدید انسان در آفریقا

کشف گونه جدید انسان در آفریقا

کشف گونه جدید انسان در آفریقا

کشف گونه جدید انسان در آفریقا

کشف گونه جدید انسان در آفریقا

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017