تماس با مدیر
پنج شنبه, ۸ تیر , ۱۳۹۶


کشف خرچنگ سه چشم در جزایر شمالی نیوزلند

کشف خرچنگ سه چشم در جزایر شمالی نیوزلند

خرچنگ سه چشم

کشف خرچنگ سه چشم در جزایر شمالی نیوزلند

دانشمندان به تازگی خرچنگ سه چشم را در یکی از جزایر شمالی نیوزلند کشف کرده اند. این خرچنگ در کمر خود زائده ای به شکل شاخک دارد.


Copyright 2007 - 2017