تماس با مدیر
سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹


کشته شدن همه بازیکنان در زمین فوتبال!

کشته شدن همه بازیکنان در زمین فوتبال!

اين در حالي بود که بازيکنان تيم ميزبان به نام تيم “باسانگا” در کمال تعجب، هيچ آسيبي از اين رعد و برق نديدند.
باشگاه خبرنگاران: اصابت ناگهانيِ صاعقه در حين برگزاري مسابقه فوتبال، تمامي اعضاي يک تيم را در هنگام بازي به کام مرگ فرستاد.

در حالي که دو تيم فوتبال در بخش شرقي منطقه کاسايي در حال برگزاري مسابقه بودند و نتيجه بازي نيز تا آن زمان يک بر يک بود، ناگهان صاعقه اي مهيب به نيمه زمينِ تيم ميهمان که همگي در يکجا تجمع کرده بودند، اصابت کرد و تمامي يازده بازيکن اين تيم را کشت.

اين در حالي بود که بازيکنان تيم ميزبان به نام تيم “باسانگا” در کمال تعجب، هيچ آسيبي از اين رعد و برق نديدند.

روزنامه اينديپندنت انگليس تأکيد کرد، گزارش هاي مستقل از منابع رسمي که اين خبر را قطعاً تأييد کند دريافت نشده است زيرا اغلب بخش هاي شرقي کشور کنگو تحت کنترل شورشيان است که بيشتر شبيه به منطقه جنگي است و خبرنگاران بين المللي در آن حضور ندارند.

مردم محلي در بخش کاسايي که بعضاً به جادوگري و تأثير نفرين و امثال آن معتقدند مي گويند، شايد فردي، تيم ميهمان را جادو يا لعنت کرده بوده که اين بلا بر سرشان آمده است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019