تماس با مدیر
چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷


کارنامه احمدشاه قاجار در دوران مدرسه + عکس

کارنامه احمدشاه قاجار در دوران مدرسه + عکس

احمد شاه قاجار

احمدشاه در سیزده سالگی …

این کارنامه مربوط است به سال ۱۲۸۸ هجری شمسی و کلاسی که احمدشاه قاجار در آن تحصیل میکرده. در آنزمان احمدشاه، سیزده سال داشته است.

احمدشاه قاجار در سیزده سالگی

کارنامه احمد شاه قاجار در ۱۳سالگی

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017