تماس با مدیر
جمعه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۶


کارنامه احمدشاه قاجار در دوران مدرسه + عکس

کارنامه احمدشاه قاجار در دوران مدرسه + عکس

احمد شاه قاجار

احمدشاه در سیزده سالگی …

این کارنامه مربوط است به سال ۱۲۸۸ هجری شمسی و کلاسی که احمدشاه قاجار در آن تحصیل میکرده. در آنزمان احمدشاه، سیزده سال داشته است.

احمدشاه قاجار در سیزده سالگی

کارنامه احمد شاه قاجار در ۱۳سالگی


Copyright 2007 - 2017