تماس با مدیر
شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷


چیدن دندان های جلو مد عجیب جوانان آفریقایی

چیدن دندان های جلو مد عجیب جوانان آفریقایی

مد عجیب جوانان آفریقایی

چندش آورترین مد در بین آفریقایی ها ، حدود نیم قرن است که در آفریقای جنوبی چیدن دندان های جلو مد شده است. این نوع مد که در حال تبدیل به نوعی فرهنگ است در بین جوانان رواج پیدا کرده است.

 حرکت چندش آور برای خوش تیپ شدن در آفریقا

جوانان با سن و سال کمتر برای اینکه خود را در بین گروه های سنی بالاتر قرار دهند از این مد پیروی میکنند. آنها دندان های جلوی خود را میکشند تا از مد پیروی کرده باشند.

 حرکت چندش آور برای خوش تیپ شدن در آفریقا

جکی فرایدینگ طی مطالعه این نوع رسم عجیب در آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۱۳ انجام داد پی برد که در قدیم جوانان برای رهایی از درد های دندان آنها را میکشیدند. چیزی که امروزه بدلیل فقرو عدم توانایی در پرداخت هزینه های دندانپزشکی دیده میشود. این روند باعث شده تا این حرکت عجیب به شکل مد ظهور کند.

حرکت چندش آور برای خوش تیپ شدن در آفریقا

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017