تماس با مدیر
شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷


چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت داود رشیدی، شامگاه شنبه با حضور خانواده وی و جمعی از هنرمندان در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شد.

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی با حضور بازیگران و خانواده وی +تصاویر

چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017