تماس با مدیر
دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵

پوسترهای تبلیغاتی برای دقت در رانندگی

پوسترهای خلاقانه طراحی شده توسط شرکت Ecovia که  به مردم یادآوری می کند به دقت پشت فرمان رانندگی کنند و هرگز تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر رانندگی  نکنند.

 

Overtake with Care

Don’t Drink and Drive

Don’t Speed

Don’t Text and Drive


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره