تماس با مدیر
یکشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۶


پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدرش + تصاویر

پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدرش + تصاویر

ناصر عبدالهی

پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدرش + تصاویر

گروه موسیقی “سون” پس از اجرای شب گذشته خود در جشنواره خلیج فارس بر مزار ناصر عبدالهی فاتحه خواندند.
 

تصاویر پسر ناصر عبدالهی, پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدر

تصاویر پسر ناصر عبدالهی, پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدر

 

تصاویر پسر ناصر عبدالهی, پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدر

تصاویر پسر ناصر عبدالهی, پسر ناصر عبدالهی بر سر مزار پدر


Copyright 2007 - 2017