تماس با مدیر
دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹


ورود مادر به سالن کشتی برای دیدن ماسبقه فرزندش

ورود مادر به سالن کشتی برای دیدن ماسبقه فرزندش

این در حالیست که حضور زنان در سالن برای دیدن مسابقات مردان ممنوع است اما ماموران با حضور این مادر سالخورده در سالن موافقت کردند که این‌امر با تشویق حضار همراه بود.

مادری که برای دیدن مبارزه فرزندش به سالن کشتی آمد

عکس مادری که برای دیدن مبارزه فرزندش به سالن کشتی آمد

وبگردی
Copyright 2007 - 2019