تماس با مدیر
پنج شنبه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۶

ورود مادر به سالن کشتی برای دیدن ماسبقه فرزندش

این در حالیست که حضور زنان در سالن برای دیدن مسابقات مردان ممنوع است اما ماموران با حضور این مادر سالخورده در سالن موافقت کردند که این‌امر با تشویق حضار همراه بود.

مادری که برای دیدن مبارزه فرزندش به سالن کشتی آمد

عکس مادری که برای دیدن مبارزه فرزندش به سالن کشتی آمد


Copyright 2007 - 2016
بستن پنجره