تماس با مدیر
دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶


نگهداری تاج محمدرضا پهلوی در خزانه جواهرات سلطنتی

نگهداری تاج محمدرضا پهلوی در خزانه جواهرات سلطنتی

تاج محمدرضا پهلوی

 

نگهداری تاج محمدرضا پهلوی در خزانه جواهرات سلطنتی در سال ۱۳۵۰٫
این تاج با نام تاج پهلوی، به دستور رضاشاه ساخته شد. این تاج هم اکنون در خزانه بانک مرکزی ایران نگهداری می‌شود

تاج محمدرضا پهلوی


Copyright 2007 - 2017