تماس با مدیر
دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹


نقاشی رنگ و روغن روی پر+تصاویر

نقاشی رنگ و روغن روی پر+تصاویر

نقاشی رنگ و روغن روی پر+تصاویر

«کریستین گی مون» به دلیل علاقه زیاد از سال 1999 نقاشی روی پر پرندگان با قلم مو و رنگ و روغن را شروع کرد.

«کریستین» گفت: این کار خیلی ظریف است و باید مراقب بود تا خطی اشتباه کشیده نشود چون درست کردن آن کمی سخت است؛ در این کار باید صبر و حوصله زیادی داشت.

پرهایی که استفاده می‌کنم معمولا در طبیعت پیدا کردم یا کسانی که به نمایشگاه‌های من آمده‌اند برایم آورده‌اند.

معمولا هر نقاشی یک هفته طول می‌کشد تا خشک شود.

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

 

اخبار,اخبارگوناگون , نقاشی رنگ و روغن

وبگردی
Copyright 2007 - 2019