تماس با مدیر
پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹


نظر دختر اکبرعبدی درباره اخراجیها 3

نظر دختر اکبرعبدی درباره اخراجیها 3

پارس توریسم: المیرا عبدی دختر اکبر عبدی بازیگر مطرح سینما در گفت وگویی با یکی از نشریات نظرخود را درباره سه گانه اخراجیها گفته است .

اودراین باره گفته : فیلم اخراجیها 1را خیلی دوست داشتم ولی به نظرم اخراجیها 2سطح پایین تری داشت .اخراجیها 3را هم نمی خواهم بگویم ضعیف بود ولی من شخصا آن را خیلی نپسندیدم .

وی درادامه گفته :بیشتر لحظه هایی که بابا اکبر در آن حضور داشت را پسندیدم .فکر نمی کنم بازیگری وجودداشته باشد که بتواند جای اکبر عبدی را در سه گانه اخراجیها پر کند .

وبگردی
Copyright 2007 - 2019