تماس با مدیر
پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷


نخستین جایگاه پمپ بنزین در ایران در شهرری + عکس

نخستین جایگاه پمپ بنزین در ایران در شهرری + عکس

پمپ بنزین

 نخستین جایگاه پمپ بنزین در ایران در شهرری + عکس

ا مراجعه به متون و اسناد تاریخ معاصر در باب نخستین جایگاه پمپ بنزین در ایران، شاهد اختلاف نظرهای فراوانی می باشیم؛ چرا که عده ای آن را در آبادان و مسجد سلیمان، گروهی در بین راه شیراز_آبادان و گروهی نیز در ری می دانند، اما جالب تر از آن مکان های نخستین پمپ های بنزین بوده است، به نحوی که اندک تصاویر باقی مانده از آن ها خود گواه این امر می باشد!

قدیمی ترین تصویر از تنها پمپ بنزین ثبت شده در فهرست آثار ملی (پمپ بنزین ری)
 

پمپ بنزینی بین راهی

 

ا مراجعه به متون و اسناد تاریخ معاصر در باب نخستین جایگاه پمپ بنزین در ایران، شاهد اختلاف نظرهای فراوانی می باشیم؛ چرا که عده ای آن را در آبادان و مسجد سلیمان، گروهی در بین راه شیراز_آبادان و گروهی نیز در ری می دانند، اما جالب تر از آن مکان های نخستین پمپ های بنزین بوده است، به نحوی که اندک تصاویر باقی مانده از آن ها خود گواه این امر می باشد!

قدیمی ترین تصویر از تنها پمپ بنزین ثبت شده در فهرست آثار ملی (پمپ بنزین ری)
 

پمپ بنزینی بین راهی

 

قدیمی ترین پمپ بنزین ایران 1306  خورشیدی

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017