تماس با مدیر
پنج شنبه, ۸ تیر , ۱۳۹۶


مشکل ریوی باعث بستری شدن آیت الله گیلانی شد + عکس

مشکل ریوی باعث بستری شدن آیت الله گیلانی شد + عکس

آیت الله گیلانی

مشکل ریوی باعث بستری شدن آیت‌الله گیلانی شد آیت‌الله محمد محمدی گیلانی به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان پارس تهران بستری شد

 محمدی گیلانی بر تخت بیمارستان

مشکل ریوی باعث بستری شدن آیت‌اللهگیلانی شد

 محمدی گیلانی بر تخت بیمارستان

مشکل ریوی باعث بستری شدن آیت‌اللهگیلانی شد

 محمدی گیلانی بر تخت بیمارستان

مشکل ریوی باعث بستری شدن آیت‌الله گیلانی شد

فارس


Copyright 2007 - 2017