تماس با مدیر
دوشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۶


مسابقه ملکه زیبایی پیرزن ها در برزیل

مسابقه ملکه زیبایی پیرزن ها در برزیل

ملکه زیبایی پیرزن ها در برزیل

مثل باد و برق می گذرد زمان؛ ما پیر و خسته و شکسته می شویم در گذر عمری که به یک چشم به هم زدن می ماند. اما دل بعضی از ما جوان می ماند و سرشار از انرژی. پایان ندارد انگار نیرویشان!
در برزیل مسابقه ای برگزار شده است با عنوان « زیبایی پایان ناپذیر» و در آن، زنان سالخورده به رقابت با هم می پردازند. گزیده ای از گزارش تصویری رویترز از این مسابقه را می بینیم.


Copyright 2007 - 2017