تماس با مدیر
شنبه, ۲ تیر , ۱۳۹۷


مردی با خالکوبی انفجار مسجد +عکس

مردی با خالکوبی انفجار مسجد +عکس

یک مرد انگلیسی با نشان دادن خالکوبی به شکل “مسجد درحال انفجار” بر بدن خود توسط پلیس بیرمنگام دستگیر شد.

العربیه گزارش داد، این فرد در تظاهرات سازماندهی شده به نام ” لیگ دفاع از انگلیس” شرکت کرده بود.

وی که “سیان ریاح” نام دارد، 39 ساله از شهر شیلدجنوبی است.

به گزارش روزنامه ” میل آن لاین بریتانیا”، سیان ریاح با به نمایش گذاشتن این خال کوبی که در وسط آن تصویر کلمه” بووم” نوشته شده بود و آن را در معرض دید عموم و دوربین های عکاسی قرار داد، به اتهام تحریک افکار عمومی برای ایجاد نفرت و تنش نژادی دستگیر شد.

تصویر خالکوبی وی در تظاهرات 20 ژوئیه سازمان” لیگ دفاع از انگلیس” گرفته شده است.

سخنگوی پلیس میدلندز غربی گفت:” یک فرد 39 ساله توسط پلیس میدلندز به ظن استفاده از کلمات، رفتار و نمایش نوشتاری که باعث تنش های قومی و نژادی می شود، دستگیر شده است”.

انتشار این تصویر در اینترنت باعث خشم عمومی شده است.

“لیگ دفاع از بریتانیا” از سازمان هایی است که در بریتانیا به عنوان یک سازمان تندرو نژادپرست شناخته می شود.

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017