تماس با مدیر
جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷


مراسم خاکسپاری همسر سلن دیون

مراسم خاکسپاری همسر سلن دیون

مراسم خاکسپاری همسر سلن دیون

سلن دیون، این خواننده مشهور که درست یک روز بعد از مرگ همسر، برادر خود را نیز از دست داد دیروز در کلیسای نتردام مونترال با همسرش وداع کرد.

 

 

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -1

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -۱

 

مراسم تشییع “رنه آنژلی” ۷۳ساله در حالی که ۳ یادگار و فرزندان او (رنه چارلز ۱۴ ساله و دوقلوهای ۵ ساله نلسون و ادی) همسرش سلن دیون را همراهی می کردند برگزار شد.”ترسا دیون” ۸۸ ساله مادر سلن دیون نیز در این مراسم شرکت کرده بود.

 

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -2

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -۲

 

این زوج در سال ۱۹۹۴ در همین کلیسا با یکدیگر پیمان ازدواج بستند و بنا به وصیت رنه آخرین دیدار نیز در این کلیسا انجام شد.

 

 

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -3

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش –

۳

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -۴

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -5

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -۵

 

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -7

سلن دیون در مراسم خاکسپاری همسرش -۷

مراسم خاکسپاری همسر سلن دیون -۸

مادر سلن دیون در مراسم خاکسپاری -۹

مراسم خاکسپاری همسر سلن دیون -۱۰

مراسم خاکسپاری همسر سلن دیون -۱۱

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2017