تماس با مدیر
یکشنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۸


محدودیت ترافیکی ایام نوروز ‌اعلام شد

محدودیت ترافیکی ایام نوروز ‌اعلام شد

عبور و مرور موتورسیکلت‌ها در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و محورهای اصلی برون شهری، ممنوع است.

محدودیت‌های محورهای مواصلاتی کشور به شرح زیر است:
۱- عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی برون شهری کشور ممنوع است .
۲- در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر و کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این دسته از وسایل نقلیه فقط در راههائی اعمال می‌شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند .
عملیات اجرائی
۱- محور کرج – چالوس :
۱-۱- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۹، ۱۳،۱۴و ۱۶ فروردین‌ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۰۱:۰۰ بامداد روزهای بعد، از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.
۱-۲- تردد انواع کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است .
۲-محور هراز:
۲-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است .
۲-۲- تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ و از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ هشتم فروردین ۱۳۹۲ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۲ از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.
۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳:۰۰ الی ساعت ۲۴:۰۰ روزهای ۴و۹و ۱۳و۱۴و۱۳۹۲/۱/۱۶ از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای فوق از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه می‌شود.
۳- محور فیروزکوه :
۱-۳- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ و نیز از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه ۱۳۹۲/۱/۸ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.
۴- محور قدیم قزوین – رشت :
۴-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ و همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهار شنبه ۱۳۹۲/۱/۷ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع است.
۵- محور قدیم ساوه – همدان :
۱-۵- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲ و نیز از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱/۷ الی ساعت ۲۴۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ از ساوه تا سه راهی روعان و بالعکس ممنوع است.
۶- محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل – سراب و خلخال به اسالم و اردبیل – سرچم و بالعکس :
۶-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰روزهای ۱۲و ۱۳فروردین‌ماه الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها در محورهای فوق ممنوع است.
۷-محورهای مشهد – قوچان ،‌مشهد – نیشابور و سبزوار و بالعکس :
۷-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷۰۰روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹ و ۳۰اسفندماه الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶فروردین‌ماه تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است.
۸-محور چمن بید – بجنورد – شیروان و بالعکس:
۸-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹و ۳۰ اسفندماه الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶ فروردین‌ماه تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است .
۹-محور گلوگاه – گرگان-جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس :
۱۰-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹و ۳۰ اسفندماه الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۱۶فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰ همان روزها ممنوع است.
۱۰-محور های بانه – سقز-سنندج و مریوان – سنندج :
۹-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹و ۳۰ اسفندماه الی ساعت ۲۴:۰۰ همان روزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است.
۱۱-محورهای اصلی استان بوشهر :
۱۱-۱-تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷:۰۰ روز۱۳۹۱/۱۲/۲۷تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۳۹۲/۱/۵ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روز
۱۳۹۲/۱/۱۲تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان ممنوع است.
۱۲-محورهای اصلی استان اصفهان :
۱۲-۱- تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷:۰۰ روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۷۱ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۳۹۲/۱/۵ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روز ۱۳۹۲/۱/۱۲ تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان ممنوع است.
۱۳-محورهای گچساران – بهبهان ، گچساران – نورآباد و یاسوج – بابا میدان و بالعکس :
۱۳-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹و ۳۰ اسفندماه الی ساعت ۲۴:۰۰ همان‌روزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و۱۳و۱۴ فروردین‌ماه تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است.
۱۴-محورهای سلفچگان- قم ، کاشان – قم قدیم و تهران – قم قدیم :
۱۴-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰روزهای ۴و ۵ فروردین الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روز ۱۳/۱/۱۳۹۲ تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروز ممنوع است.
۱۵-محور بندرعباس- سیرجان و بالعکس:
۱۵-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷:۰۰ ۰روزهای ۲۷ و ۲۸و ۲۹و ۳۰ اسفندماه ۹ الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و۱۳و۱۶فروردین تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است .
۱۶-محور سیرجان – بافت :
۱۶-۱- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و ۱۳/۱۳۹۲ تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است .
۱۷-محور ایذه – شهرکرد و بالعکس :‌
تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۲۷و ۲۸و ۲۹و ۳۰اسفندماه تا ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها و از ساعت ۰۷:۰۰ روزهای ۱۲و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶ فروردین الی ساعت ۲۴:۰۰ همانروزها ممنوع است.
۱۸-محدودیت های جابجائی محمولات ترافیکی :
۱۸-۱- جابجایی محمولات ترافیکی در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ تا پایان روز۵فروردین‌ماه و همچنین از تاریخ ۱۲فروردین ماه تا پایان روز جمعه مورخ ۱۶فروردین ممنوع است
لازم به ذکر است، برای روزهای ۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۱ فروردین‌ماه صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله ، مجوز صادر می گردد .
۱۹-در محورهایی که ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باربری صورت میگیرد ، با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان در صورتی که معاذیر فنی و ترافیکی در یک محور یا محورهائی وجود نداشته باشد ،‌اجازه رفت و آمد وسایل نقلیه مذکور از ساعت ۲۳:۰۰ الی ساعت ۰۷:۰۰ روز بعد در محور های مورد نظر داده می‌شود.
۲۰-ورود خودروهای خارجی ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از مورخ ۲۸اسفندماه تا پایان روز ۵ فروردین و نیز از مورخ ۱۱فروردین تا پایان روز ۱۶فروردین ممنوع است.
همچنین خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۲ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذکور از مقررات مندرج در ردیف ۲ بند الف- کلیات (درصفحه یک) و ردیف ۱۹ بالا مستثنی هستند.
۲۱- در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور ، روسای قرارگاه های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه راهور ناجا به صورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ میکنند.
۲۲-در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای مواصلاتی بین استانی ، رئیس قرار گاه پلیس راه استان با روسای قرارگاه های پلیس راه استان های همجوار و ادارات کل راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه های استان های مربوطه هماهنگی لازم به عمل آورده و پس از کسب مجوز از پلیس راه راهور ناجا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت مورد نیاز اقدام لازم به عمل می آورد .
۲۳-در صورت اتخاذ تصمیمات اجرائی برابر مفاد بندهای ۲۰و۲۱ فوق ، مراتب توسط پلیس راه راهور ناجا همزمان به مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اطلاع داده شود .
وبگردی
Copyright 2007 - 2019