تماس با مدیر
جمعه, ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹


محدودیت‌های ترافیکی مراسم ارتحال امام(ره)

محدودیت‌های ترافیکی مراسم ارتحال امام(ره)

پلیس راه در اطلاعیه ای محدودیت های ترافیکی جاده های کشور در روزهای برگزاری مراسم ارتحال امام(ره) اعلام کرد.

 
تردد موتور سيكلت ازساعت12 ظهر روزدوشنبه13 خرداد تاساعت 24 روز جمعه هفدهم خرداد در محورهاي هراز،فيروزكوه، كرج- چالوس،قزوين- رشت،تهران- سمنان- مشهد،ساوه- همدان وبلعكس ممنوع است.
 
محور كرج چالوس
 
الف- تردد انواع تريلر و كاميونها از محور كرج چالوس كماكان ممنوع است.
 
ب- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17تا24 روز چهارشنبه 15 خرداد از ميدان امير كبير كرج تا دهانه شمالي تونل كندوان در استان البرز به منظور تخليه بار ترافيكي ممنوع است.
 
ج- تردد  وسايل نقليه از ساعت17 تا24 روز پنجشنبه شانزدهم خرداد از ميدان امير كبير كرج تا دهانه شمالي تونل كندوان در استان البرز به منظور تخليه بار ترافيكي ممنوع است.
 
د- تردد وسايل نقليه از ساعت 12تا 24 روز جمعه هفدهم خرداد از كرج به سمت مرزن آبادممنوع بوده و از ساعت 15 تا 24 تردد انواع وسايل نقليه از مرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.
 
محور هراز
 
الف-تردد تريلرها ازاين محور كماكان ممنوع مي باشد.
 
ب- تردد كاميونها به جز حاملان مواد سوختي وفاسد شدني از ساعت 13 روزدوشنبه سیزدهم خردادتا  ساعت 24روز چهارشنبه پانزدهم خرداد  و وهمچنين از ساعت 6 تا 24 روزهاي پنج شنبه وجمعه شانزدهم و هفدهم خرداد  از محور هراز ممنوع است.
 
ج- تردد وسايل نقليه از ساعت13 تا 24 روز جمعه 17 خرداد  از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت15تا 24 تردد وسايل نقليه از آب اسك به رودهن(محدوده مشاء)  بصورت يكطرفه است.
 
 محور فيروز كوه
 
تردد تريلرها به جز حاملان مواد سوختي وفاسد شدني از ساعت 13 روزدوشنبه سیزدهم خرداد تا ساعت 24  روز چهارشنبه پانزدهم خرداد وهمچنين از ساعت 6 تا24 روزهاي پنج شنبه وجمعه شانزدهم و هفدهم خرداد از تهران به قائم شهر ومسیر عکس ممنوع است.
 
محور قديم قزوين- رشت
 
 تردد انواع كاميون و تريلر به جز حاملان مواد سوختي و فاسد شدني  از ساعت 14 تا ساعت24  روز دوشنبه 13 خرداد وهمچنين از ساعت 7تا 24 روزهاي سه شنبه ،چهارشنبه وجمعه چهاردهم، پانزدهم و هفدهم خرداد در محور قديم قزوين- رشت ممنوع است و تردد اين قبيل وسايل نقليه درآزاد راه قزوين- رشت نيزكماكان ممنوع است.
 
محور آستارا – اردبيل
 
تردد انواع كاميون و تريلر به جز حاملان مواد سوختي و فاسد شدني  از ساعت 0700 الي ساعت2300  روزهاي سه شنبه وجمعه مورخ 14و17/03/92 از آستارا به اردبيل و بلعكس ممنوع ميباشد.
 
محور قم
 
الف- تردد وسايل نقليه سنگين باربري(تريلي-كاميون وكاميونت) به جز حاملان مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 8 روز دوشنبه تا ساعت 24 روز چهارشنبه هفدهم خرداد از محورهاي قديم قم- تهران- سلفچگان وكاشان- قم وبلعكس ممنوع است و رانندگان اينگونه وسايل نقليه مي توانند از محور سلفچگان- ساوه تردد کنند.
 
ب- وسايل نقليه سنگين باربري كه از استانهاي مركزي و اصفهان به طرف تهران در حركت هستند باید از محور سلفچگان – ساوه – تهران و برعکس به عنوان مسير جايگزين استفاده کنند.
 
ج- وسايل نقليه سنگين باربري(تريلي-كاميون وكاميونت) به جز حاملان مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 8 روز دو شنبه سیزدهم خرداد تا ساعت 24 روز چهارشنبه پانزدهم خرداد وهمچنين از ساعت 14 تا 24 روزجمعه هفدهم كه از استانهاي جنوبي كشور(هرمزگان- سيستان و بلوچستان-كرمان ويزد)بطرف قم در حركت هستند باید از مسير (سه راهي نطنز-مورچه خورت- دليجان-سلفچگان- ساوه- تهران وبلعكس) به عنوان مسير جايگزين استفاده کنند.
 
د- حد فاصل پل حسن آباد تا حرم مطهر حضرت امام (ره) (باند جنوب به شمال) از ساعت 24 روز دوشنبه سیزدهمخرداد تا  ساعت 16 روز سه شنبه چهاردهم خبرداد مسدود است.بر اين اساس رانندگان وسايل نقليه كه قصد سفر به فرودگاه امام خميني(ره) يا تهران را دارند مي توانند از محور آزاد راه تهران- ساوه يا محور قديم تهران- ساوه و نيز محور قديم تهران- قم و بلعكس به عنوان مسير جايگزين استفاده کنند.
 
 آزاد راه اصفهان – كاشان
 
 تردد كاميونها و تريلرها از ساعت8روزدوشنبه سیزدهم خرداد تا ساعت24 روز چهار شنبه پانزدهم خرداد  وهمچنين از ساعت 14 تا 24 روز جمعه هفدهم خرداد از اصفهان به سمت كاشان  و قم ممنوع است و رانندگان اينگونه وسايل نقليه باید از محور قديم اصفهان- دليجان- سلفچگان تردد کنند.
 
سيستان و بلوچستان
 
تردد كاميونها و تريلرها به استثناي حاملان مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت17 تا ساعت 21 روزهاي يك شنبه و چهارشنبه دوازدهم و پانزدهم خرداد  از زابل به زاهدان و زابل نهبندان و مسیر مقابل ممنوع است.
 
همچنین تردد  تريلرها و كاميونها به استثناي حاملان مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 16 تا ساعت 20 روزهاي پنجشنبه و جمعه شانزدهم و هفدهم خرداد از محور زابل- زاهدان و بالعكس ممنوع مي باشد. 
 
خبرگزاری مهر
وبگردی
Copyright 2007 - 2019