تماس با مدیر
جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸


محبوب ترین نام ها در ترکیه

محبوب ترین نام ها در ترکیه

مرکز اطلاعات جمعیتی وزرات کشور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد: ˈمحمدˈ و ˈفاطمه ˈ بیشترین نام انتخابی والدین ترک برای نوزادان است .

مرکز اطلاعات جمعیتی وزرات کشور ترکیه افزود: بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که میانگین شمار نامهای محمد و فاطمه در همه استانهای این کشور نسبت به دیگر اسامی بیشتر است.

به رغم تغییر آمار اسامی در سالهای مختلف همواره میانگین نامهای محمد و فاطمه در همه استانهای ترکیه بیشتر از دیگر اسامی است.

مرکز اطلاعات جمعیتی وزرات کشور ترکیه سال گذشته اعلام کرده بود : ˈزینبˈ و ˈیوسفˈ بیشترین نام انتخابی والدین ترک برای نوزادان خود در سال 2011 بود.

بر اساس این آمار، پس از یوسف، نام های ˈمصطفیˈ، ˈامیرˈ، ˈمحمدˈ، ˈاحمدˈ و ˈانسˈ برای پسران و بعد از زینب، نام های ˈالفˈ، ˈاجرینˈ، ˈیاغمورˈ، ˈنساء نورˈ، ˈعذراˈ، ˈنهرˈ و زهرا برای دختران به ترتیب بیش از دیگر اسامی انتخاب شده اند.

امتیاز دهید

وبگردی
Copyright 2007 - 2019