تماس با مدیر
دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷


متن سنگ قبر اشخاص مشهور

متن سنگ قبر اشخاص مشهور

متن سنگ قبر كوروش كبير

اي انسان هر كه باشي واز هر جا كه بيايي

ميدانم خواهي آمد

من كوروشم كه براي پارسي ها اين دولت وسيع را بنا نهادم

بدين مشتي خاك كه تن مرا پوشانده رشك مبر

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر پروين اعتصامي
آنكه خاك سيه اش بالين است
اختر چرخ ادب پروين است
گرچه تلخي از ايام نديد
هر چه خواهي سخنش شيرين است

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر فروغ فرخزاد
من از نهايت شب حرف ميزنم
من از نهايت تاريكي
واز نهايت شب حرف مي زنم
اگر به خانه من آمدي براي من م
اي مهربان چراغ بيارو يك دريچه
كه از آن به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر فريدون مشيري
سفر تن را تا خاك تماشا كردي
سفر جان را از خاك به افلاك ببين
گر مرا مي جويي
سبزه ها را درياب با درختان بنشين

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر فردين
بر تربت پاكت بنشينم غمناك
كوهي زهنر خفته بينم در خاك
از روح بزرگ هنريت فردين
شايد مددي به ما رسد از افلاك

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر بابك بيات
سكوت سرشار از ناگفته هاست

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر خسرو شكيبايي
در ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد
عشق پيدا شدوآتش به همه عالم زد

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر حافظ
بر سر تربت ما چون گذري همتي خواه
كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر سهراب سپهري
به سراغ من اگر مي آييد
نرم وآهسته بياييد
مبادا كه ترك بردارد چيني نازك تنهايي من

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر منوچهر نوذري
زحق توفيق خدمت خواستم دل گفت پنهاني
چه توفيقي از اين بهتر كه خلقي را بخنداني

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر وينستون چرچيل
من براي ملاقات با خالقم آماده ام
اما اينكه خالقم براي عذاب دردناك ملاقات با من آماده باشد چيز ديگريست

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر اسكندر مقدوني
اكنون گور او را بس است
آنكه جهان اورا كافي نبود

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر نيوتن
ظبيعت وقوانين طبيعت در تاريكي نهان بود
خدا گفت بگذار تا نيوتن بيايد…..
وهمه روشن شد

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر فرانك سيناترا(بازيگر و خواننده)

بهترين ها هنوز در راهند

انسانهاي بزرگ واقعا” بزرگند

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر ويرجينيا وولف (نويسنده)

در برابرت خود را پر ميكنم از فرار نكردن

اي مرگ.

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر شاپور

قلبم پر جمعيت ترين شهر دنياست……

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور

***

متن سنگ قبر لودولف كولن(رياضي دان)

3/141562353589793238462633862279088

 متن سنگ قبر اشخاص مشهور


وبگردی
Copyright 2007 - 2017