تماس با مدیر
یکشنبه, ۱۵ تیر , ۱۳۹۹


ماکیاژ چشمها!

ماکیاژ چشمها!

قبل از آرايش چشم هاداشتن نگاهی درخشان و جذاب بستگی به تعادل خط ابروها و آرايش متناسب با چشمان شما دارد.
همه چشم ها به يك طريق آرايش نمی شوند و هر چشم به واسطه شكل و فرم خود آرايش مخصوص خود را دارد.
با دقت به فرم چشمان خود نگاه كنيد.
چشمان شما به هر شكل و فرمی كه باشند، شما ميتوانيد از جدول زير جهت تشخيص و يادگيری فنون و رازهای زيباتر شدن آنها استفاده كنيد.
به طور كلی پلك متحرك بايد كمتر ديده شود و استفاده از رنگهای روشنتر به منظور وسعت دادن به نگاهتان دارای اهميت خاصی است.
به ياد داشته باشيد كه در مرحله آخر با يك قلم مو خط بين دو سايه تيره و روشن را محو كنيد.

چه رنگي را استفاده كنيم؟

 چشم هاي بادامی :
روی پلك متحرك :  سايه متوسط كه به طرف قوس ابرو كاهش می يابد
دو تای پلك :  سايه روشن زير ابروها
روی قوس ابرويی :  سايه تيره كه اثرش رو به بيرون محو ميشود
روی خط مژه ها : در چشمهای فرورفته پلك متحرك كمی قابل ديدن است

چشم های فرو رفته :
روی پلك متحرك : 
سايه روشن
دو تای پلك : سايه متوسط بالای دو تای پلك كه به دو طرف كاهش پيدا می كند
روی قوس ابرويی  : سايه روشن ابروها
روی خط مژه ها : سايه تيره با اثری ظريف هم سطح مژه ها

چشم های برجسته :
روی پلك متحرك :  
سايه روشن يا متوسط
دو تای پلك : سايه متوسط و سايه تيره كه در يك سوم بيرونی كاهش ميابد
روی قوس ابرويي  : سايه روشن
روي خط مژه ها : سايه تيره كه اثرش رو به بيرون محو ميشود

چشم های نوع آسيايی :
روی پلك متحرك :  
سايه روشن يا متوسط كه به طرف قوس ابرو كاهش می يابد
دو تای پلك :  سايه روشن يا متوسط
روي قوس ابرويی  :  سايه تيره با اثری ضخيم و محو شده با تاكيد بر گوشه هاي خارجی چشم.
روي خط مژه ها : در چشمهای برجسته پلك متحرك خيلی قابل ديدن است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019