تماس با مدیر
دوشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶


ماشین تصادفی هافبك تراكتورسازی+ عكس

ماشین از سمت شاگرد صدمه دیده است. حتی اگر به درخت خورده باشد، قضیه برخورد سر مهدی کریمیان با درخت منتفی است. به فرورفتگی عمیق در سمت شاگرد دقت کنید. قطعا برخورد با یک ماشین دیگر بوده است.

 


Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره