تماس با مدیر
یکشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۶


لباس های هنرمندان در مراسم جایزه تونی 2016

جایزه آنتوانت پری برای درخشش در هنر تئاتر اهدا می شود که معمولا با نام جایزه تونی نیز شناخته شده و مشهور است. تمامی این جوایز در یک مراسم سالانه توسط انجمن تئاتر آمریکا و انجمن صنفی لیگ برادوی در نیویورک به برندگان اهدا می شود.  این جوایز برای تولیدات برادوی و نیز تئاترهای محلی داده می شود. در این مقاله قصد داریم برخی از لباس های هنرمندان در این مراسم را  نمایش دهیم. پس همراه دکوریکور باشید.

http://www.decoricor.com/content/fashion-mode/item/384-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-2016


Copyright 2007 - 2017