تماس با مدیر
چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶


لباس ناجور مجری زن در برنامه دردسر ساز شد

لباس ناجور مجری زن در برنامه دردسر ساز شد

لباس ناجور مجری زن

 

آذربایجان کشوری است که مردمش براساس عقاید خود زندگی کرده و نحوه پوشش خود را تعیین می کنند و در شبکه های تلویزیونی اش معمولا مجری های خانم بدون حجاب دیده می شوند.
در چند روز گذشته یکی از مجریان معروف شبکه itv اذربایجان با لباسی باز و دکلته در برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و هنوز مدتی از پایان برنامه نگذشته بود که مدیر شبکه او را بخاطر پوشیدن چنین پیراهنی اخراج کرد


Copyright 2007 - 2017