تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸


كدام زن جرات دارد تا چنین عكسهایی از خودش منتشر کند؟

كدام زن جرات دارد تا چنین عكسهایی از خودش منتشر کند؟

در این تصاویر شما چهره این بانوان را مشاهده میكنید درحالیكه هیچ آرایشی ندارند و یا حتی یك شانه به موهایشان كشیده نشده است و در اوج خواب و نامرتبی هستند.تا كنون 75 نفر توانسته اند با ارسال تصاویرشان و اینكه این تصویر در چه ساعتی گرفته شده و شب قبل مشغول به چه كاری بوده اند!!!!! نشان شجاعت این سایت را دریافت كنند. این عكسها بیشتر بین ساعات 6 صبح تا درست در لحظه بیدار شدن این خانمها شكار شده است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019