تماس با مدیر
دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹


قیمت و میزان سهمیه بنزین تیرماه

قیمت و میزان سهمیه بنزین تیرماه

فارس: عبدالله جلالی با اشاره به جلسه امروز ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت درباره سهمیه بنزین تیرماه گفت: سهمیه بنزین برای تیرماه نیز همانند خرداد ماه ثابت و همان ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.

معاون ستاد حمل و نقل و سوخت کل کشور خاطرنشان کرد: قیمت بنزین سهمیه ای نیز برای تیرماه همانند گذشته ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شده و قیمت بنزین آزاد نیز ۷۰۰ تومان و بدون تغییر مانده است.

وی درباره وضعیت سهمیه بنزین برای ماه های آینده نیز گفت: هنوز ستاد مدیریت حمل و نقل هیچ تصمیمی برای ماه های آینده گرفته نشده است.

وبگردی
Copyright 2007 - 2019