تماس با مدیر
چهارشنبه, ۲۲ مرداد , ۱۳۹۹


قیمت ارز طلا و سکه

قیمت ارز طلا و سکه

قیمت ارز, طلا و سکه

 

جدول قیمت ارز. طلا. سکه روزچهارشنبه 92/05/02

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و 30 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون تومان، نیم سکه 560 هزار تومان، ربع سکه 365 هزار تومان و گرمی 230 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 102 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1342 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 135 تومان، هر یورو را 4 هزار و 175 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 860 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه چهارشنبه – قیمت/ تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1030000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1000000
نیم سکه 560000
ربع سکه 365000
1 گرمی 230000
هرگرم‌طلای18عیار 102000
نوع ارز
دلار آمریکا 3135
یورو 4175
پوند انگلیس 4830
درهم 860

…………………………………………………………………………………………………………………

جدول قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 92/05/01

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و 30 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون تومان، نیم سکه 550 هزار تومان، ربع سکه 360 هزار تومان و گرمی 230 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1332 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 145 تومان، هر یورو را 4 هزار و 175 تومان، هر پوند را 4 هزار و 835 تومان و هر درهم امارات را 860 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه‌شنبه – قیمت/ تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1030000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1000000
نیم سکه 550000
ربع سکه 360000
1 گرمی 230000
هرگرم‌طلای18عیار 101000
نوع ارز
دلار آمریکا 3145
یورو 4175
پوند انگلیس 4835
درهم 860

………………………………………………………………………………………………………………..

جدول قیمت ارز. طلا. سکه روز دوشنبه 92/04/31
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 35 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 5 هزار تومان، نیم سکه 550 هزار تومان، ربع سکه 350 هزار تومان و گرمی 230 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1316 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 175 تومان، هر یورو را 4 هزار و 185 تومان، هر پوند را 4 هزار و 830 تومان و هر درهم امارات را 865 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه دوشنبه – قیمت/ تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1039000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1005000
نیم سکه 550000
ربع سکه 350000
1 گرمی 230000
هرگرم‌طلای18عیار 101000
نوع ارز
دلار آمریکا 3175
یورو 4185
پوند انگلیس 4830
درهم 865

…………………………………………………………………………………………………………………

جدول قیمت ارز. طلا. سکه روز یکشنبه 92/04/30

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار یک میلیون و 14 هزار تومان، طرح قدیم 970 هزار تومان، نیم سکه 540 هزار تومان، ربع سکه 340 هزار تومان و گرمی 223 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ( روز گذشته) 1297 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 100 تومان، هر یورو را 4 هزار و 100 تومان، هر پوند را 4 هزار و  750 تومان و هر درهم امارات را 845 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه یکشنبه – قیمت/ تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1014000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 970000
نیم سکه 540000
ربع سکه 340000
1 گرمی 223000
هرگرم‌طلای18عیار 98000
نوع ارز
دلار آمریکا 3100
یورو 4100
پوند انگلیس 4750
درهم 845

………………………………………………………………………………………………………………..

جدول قیمت ارز. طلا. سکه روز شنبه 92/04/29

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه یک میلیون و 29 هزار تومان، طرح قدیم 990 هزار تومان، نیم سکه 545 هزار تومان، ربع سکه 347 هزار تومان و گرمی 232 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1297 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 95 تومان، هر یورو را 4 هزار و 120 تومان، هر پوند را 4 هزار و 800 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه قیمت/ تومان
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1029000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 990000
نیم سکه 545000
ربع سکه 347000
1 گرمی 232000
هرگرم‌طلای18عیار 98800
نوع ارز
دلار آمریکا 3095
یورو 4120
پوند انگلیس 4800
درهم 850
وبگردی
Copyright 2007 - 2019