تماس با مدیر
یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹


قطعات عاشقانه(15)

قطعات عاشقانه(15)

راستش را بگو

در زندگی قبلیت

یک لیوان شیر نسکافه ی داغ نبودی؟

تلخ ِ شیرین….

گرم و خواستنی….

و به شدت آرام بخش …

مــن را بـبخش اگــر بـه تـــو پیـله کـــرده امـ

قــدر ی تـحمل کـن ـپروانه

می شـومـ!!

نذر کــَـــردم

سفره ای پهــن کـُنم

از حــَـــ ـــ ـرف های نگفتــه ی دلم ..

….اگـــــ ـــ ــر برگـــَـــردی

كرم زشت و تنها بود

پيله بست

پروانه شد

زيبا شد و رفت

حكايت توست با من

اوج گرفتي شدي مال ديگري

هـنــــــــــوز تـکه ای از تـــــــــــو در مـــــــن اسـت . . . .

کـه گـاهـی

لعـنــــــــــــتي بـــــــــــد جـور . . . .

دلتـــــــــــنگت مـــــــــــی شـود….

کافه چی !

امشب قهوه نمیخواهم

فقط بگو امروز به کافه ات سر زد؟!!؟

روی ِ کدام صندلی نشست؟

آهای کافه چی

حواست هست؟

قهوه نمیخواهم

جواب میخواهم !!!

وبگردی
Copyright 2007 - 2019