تماس با مدیر
پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹


قطعات عاشقانه(13)

قطعات عاشقانه(13)

قلبـَــم را مومیایـی خواهـَــم كرد ؛

تا از عِشـق ابدیتـی بـِسازَم

کــِ در تاریـخ ، ماندگـار شـَوی

اینطور نمیشود

باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد

غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست…..

اشک هايم را روي نامه اي عاشقانه ،

با قطره چکان جعل مي کردم !

خاطرم آمد …

شايد دلتنگ خنده هايم باشي .

ببخش اگر اين روز ها

عشق با گريستن اثبات مي شود !!!

يـــــــــــــــــك فــــــنـــــــجان بـــــــــــــــــــاران ؛

با طـــــــــعـــــــم خـــــــــــــاطـــــــــ ــره . .

لــــطفا. . . .

حـرفی نـدارم …

مـن حـاضـرم حـتی جـانم بـه لبـم رسـد …!

اگـر جـانم تـو بـاشی …

بی تو

روزگارم را سیاهی ول نمی کند

موی سرم را

……

سپیدی

بگذار که ماهت باشم

حتی

در محال !

وبگردی
Copyright 2007 - 2019