تماس با مدیر
یکشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۹


قطعات عاشقانه (20)

قطعات عاشقانه (20)

همه گويند كه : تو عاشق اويي
 
گر چه دانم همه كس عاشق اويند
 
ليك مي ترسم ، يارب
 
نكند راست بگويند ؟
+++
مــَـن بـی تــو
 
شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛
 
تـــو بــی مـَـن
 
چــِـه خــواهــی كــــرد؟
 
اصـــلا”
 
يــــادت هَستـــ
 
كــِــه نيستــَـمــ …؟
!
 
بگو کجا پنهان شده ای
 
که در قهوه ای سرکشیده ام هم
 
فالگیر پیدایت نمیکند . . .
 
+++
 
یک استکان چای داغ مهمان منی
،
کنار پنجره بخار گرفته وقت تنهایی ات
،
نوش جان!
 
چای وفاداری من همیشه تازه دم است…
باران می بارد، بدون چتر زیر باران قدم می زنم

در زیر باران اشک می ریزم
،
تا تو نبینی
،
اشک هایی را که در پس غرورم سالها نریخته ام.
 
 
+++
 
مَـــن سَــرمــ را بـ ــ ـالا میگیـــرمــ !
 
چــــونــ بـــ ـــ ـازی را بِــه کســی بــ ــــ ـاختـــمــ کِــــه بـــا خیــ ـــ ــانـت بـُـــرده بــــود
 !!!
 
مي خواهم بنويسم
 
نمي توانم ؛
 
يک کلمه به ذهنم مي رسد
 
” تــــ ــــو “
 
تمام شد اين هم نوشته ي امروز
 !
 
+++
 
دلگرم کدامین امیدم
 . . .
 
که در انتظار باز گشت تــــوام؟
 !
رفتی که با بهار باز آیی . . .
 
ولی افســوس !
 
خـــــزان آمد و . . .
 
رفـــت و . . .
 
تو نیــــامدی
!
 
هَـــر روز بـَــر روی دِلـــمــ مــی نــویســمــ
 
” عـــاشقــی تـــا اطــلاع ثـــانــوی ممنـــــوع “
 
 
بــِـه رویـــای بـــا تـــو بـــودن کِـــه مــی رســـمــ

 
دیگــــر بـــار
 
دِلــــَمــ مــي لـــَـرزَد
…….
 
+++
 
تـــو ، چـه می فهمی
 !
حــال و روز کسی را که
،
دیگر هــــیـــــچ نگاهی
 
دلــش را نمی لرزانـد …!

وبگردی
Copyright 2007 - 2019