تماس با مدیر
پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹


قدرتهای جادویی وسط خیابان یا …؟ +تصاویر

قدرتهای جادویی وسط خیابان یا …؟ +تصاویر

آیا این تصاویر نشانگر قدرت جادویی این شعبده بازان است یا سادگی مردم؟

البته سالها قبل جمعیت عظیمی دور این مردم حلقه می زدند ولی اکنون در کشورهای خود دیگر تماشاچی ندارند و با مهاجرت به کشورهای اروپایی و امریکایی کاسبی جدید به راه انداخته اند.
حیله گری به نسبت آگاهی مردمی کم و زیاد می شود و از یک کشوری مانند هند با کلی مرتاض تا کشوری پیشرفته و بدون مرتاض را در بر می گیرد.
وبگردی
Copyright 2007 - 2019