تماس با مدیر
دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶


فیلم برهنگی زنان فمنیست مقابل روحانی سنی

فیلم برهنگی زنان فمنیست مقابل روحانی سنی

برهنه شدن زنان جلوی روحانی سنی

تعدادی از زنان عضو یک گروه فمینیستی در فرانسه هنگام سخنرانی ” طارق رمضان ” عالم سنی در نشست سالانه اسلامی در پاریس با بدن عریان درمقابل او قرار گرفتند. دراین ماجرا یکی از زنان ابتدا درحالی که چادر عربی به تن داشت به تریبون سخنرانان نزدیک شد و به صورت ناگهانی چادر خود را از سر انداخت درحالی که عریان بود، سپس سه زن عریان دیگر هم به میز نزدیک شدند.

نیروهای امنیتی حاضر در محل بلافاصله زنان را از سالن خارج کردند.






وبگردی
Copyright 2007 - 2017