تماس با مدیر
شنبه, ۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶


فکرش رو کنید که یک روز دختر ها برن جبهه!!

دختر ها برن جبهه

فکرش رو کنید که یک روز دختر ها برن جبهه!!

فکرشو کنید دخترا برن جبهه!!

مریم اون دشمن رو تیر بارون کن
– نه حیفه خوشکله دلم نمیاد بکشمش ؛ نمیخوام
سارا اون پسره رو بمبارون کن
– نه شبیه بی افمه نمیتونم بکشمش
مهسا تفنگ ها رو پر کن
– باشه ؛ یه لحظه وایسا موهامو ببندم

نیلو خشاب ها رو بیار
– وای یه سوسک داره رو خشابا را میره
شبنم اون پسره رو بکش
– وای نه نمیتونم خون ببینم
سوسن هفتیرا رو پر کن
– اه دیدین چی شد ناخنم شکست
مهناز فردا باید بریم خط مقدم!
– واااای نه! چی بپوشم؟

[ریسه]


Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره