تماس با مدیر
شنبه, ۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶


فوت ناگهانی پدر نیکول کیدمن

نیکول کیدمن

 

پدر نیکل کیدمن از دنيا رفت

آنتونی کیدمن که برای دیدن دیگر دخترش به سنگاپور سفر کرده بود به صورت غیرمنتظره‌ای از دنیا رفت
ساعت هشت صبح به اورژانس سنگاپور تلفنی زده می‌شود و تیم امداد پس از انجام احیای قلب موفق به بازگرداندن نمی‌شوند و ساعت 10 صبح در بیمارستان تن تاک سنگ جان خود را از دست می‌دهد.

آنتونی کیدمن که برای دیدن دیگر دخترش به سنگاپور سفر کرده بود به صورت غیرمنتظره‌ای از دنیا رفت
ساعت هشت صبح به اورژانس سنگاپور تلفنی زده می‌شود و تیم امداد پس از انجام احیای قلب موفق به بازگرداندن نمی‌شوند و ساعت 10 صبح در بیمارستان تن تاک سنگ جان خود را از دست می‌دهد.


Copyright 2007 - 2017
بستن پنجره