تماس با مدیر
پنج شنبه, ۲ شهریور , ۱۳۹۶


فروش بزرگترین الماس نارنجی جهان

فروش بزرگترین الماس نارنجی جهان

الماس نارنجی

فروش بزرگترین الماس نارنجی جهان

ارزش این الماس که به اندازه بادام است، 14 تا 16 میلیون یورو برآورد می شود.این الماس قرار است در حراجی کریستیز در لندن فروخته شود.

به گفته کارشناسان، این الماس 15 قیراطی، بزرگترین الماس نارنجی درخشان در جهان است و برای اولین بار برای عموم به فروش گذاشته شده است.

 

نام فروشنده اعلام نشده است.این الماس در آفریقای جنوبی کشف شده است.

رنگ نارنجی درخشان این الماس بسیار نادر است و به همین  ارزش آن فراتر از حد تصور است.

این الماس یک روز پیش از فروش الماسی دیگر به حراج گذاشته می شود.

قرار است، حراجی ساتبیز بزرگترین الماس صورتی جهان را به ارزش 49 میلیون یورو به فروش بگذارد.


Copyright 2007 - 2017