تماس با مدیر
پنج شنبه, ۸ تیر , ۱۳۹۶


فرزند مریم اوزرلی (خرم سلطان) متولد شد

فرزند مریم اوزرلی (خرم سلطان) متولد شد

مریم اوزرلی

فرزند مریم اوزرلی (خرم سلطان) متولد شد

دختر مریم اوزرلی روز ۱۰ فوریه به دنیا آمد.مریم اسم فرزندش را لارا گذاشته است.البته دلیل کناره گیری مریم اوزرلیاز نقش خرم سلطان نیز سلامتی دخترش در طول بارداری اش بوده است.

دختر مریم اوزرلی


Copyright 2007 - 2017